tłumaczenia języka angielskiego

Jednym z najpopularniejszych języków w naszych tłumaczeniach , a zarazem najpopularniejszym językiem świata, jest język angielski. Dokonujemy przekładów przysięgłych i zwykłych języka angielskiego zarówno na piśmie jak i ustnie. Dzięki swojej popularności, angielski jest w pierwszej grupie pod względem ceny tłumaczenia, czyli w najkorzystniejszej dla zleceniodawcy. Najmniej zaś dla  przekładającego tłumaczenia języka angielskiego. Przyczyny popularności języka angielskiego, a zarazem dużej ilości jego tłumaczeń, mogą przez dociekliwych być poszukiwane w historii kultury angielskiej i ogólnie angielskiego społeczeństwa. Zasada dziedziczenia przez pierworodnego potomka całości powodowała szukanie dóbr poza rodzinnym majątkiem, stąd duża ofensywność Anglików na polu zdobywania nowych włości za granicami Królestwa – to dotyczy wieków dawnych, rzutowało na działanie Korony brytyjskiej przez stulecia.

Od kaperów, awanturników do wicekróli indyjskich.

Ogólna agresywność wręcz na polu kolonizacyjnym powodowała zasiedlanie nieraz odległych terytoriów i włączanie ich do Korony brytyjskiej. Wystarczy spojrzeć na zasięg języka angielskiego jako języka urzędowego. Indie, USA, Australia, część Kanady. W Indiach Brytyjczycy przyczynili się z jednej strony do wyrżnięcia tysięcy i zniewolenia milionów ludzi – choć sami Hindusi w ramach systemu kastowego to czynią, mowa o segregacji „kastowej” – a drugiej do skoku cywilizacyjnego subkontynentu indyjskiego – poprzez rozwój edukacji, kolei, medycyny. do dziś atutem mieszkańców Indii jest natywna znajomość języka angielskiego. Patrząc dalej: i Australia, i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – dużo wcześniej zbuntowały się i usamodzielniły. W Stanach było to o tyle łatwiejsze, że społeczeństwo, choć zjednoczone językiem angielskim i poczuciem państwowości, było bardzo zawsze narodowościowo wymieszane (naród amerykański) – potężne rzesze Irlandczyków wygnane nota bene za winą Anglików z ojczyzny (głód, dyskryminacja) oraz Włochów, Żydów, Chińczyków czy Polaków ułatwiły oderwanie się od matki korony.

angielski rozwój Indii na znaczku

Takie przyczyny historiozoficzne mogą nie interesować obecnie wielu niecierpliwych. Można więc – patrząc współcześnie – sprowadzić popularność języka angielskiego do:

  • angielskojęzycznych filmów amerykańskich
  • przewagi gospodarczej USA
  • ogólnej popularności kultury masowej brytyjskiej i amerykańskiej (książki, wokaliści, zespoły pop-rockowe)

Wracając do tłumaczeń angielskiego. Zauważyć warto, że w wielu krajach, zwłaszcza w Skandynawii, (o Skandynawii, Norwegii i sprawach językowych piszemy też na stronie) można otrzymać dokument urzędowy w tym języku. Mocno obniża to koszt tłumaczenia, nie wspominając o jego przyspieszeniu!

Zobacz też stronę o tematyce: książki do języka angielskiego

 

Komentarze są wyłączone, ale trackbacki and pingbacki są włączone.