Hello world! Czyli Witaj świecie!

Oto mój pierwszy wpis. Zapraszam do wspólnego tworzenia naszego blogu, czyli blogowania.

Tematyka bloga związana z tematyką tłumaczeń i miastem Szczecin.

Tłumaczenia to szeroki temat, choćby ze względu na zakres obejmowany tym hasłem: tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia ustne i pisemnie, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Każdy z tych działów jest zarazem działem działalności Biura Tłumaczy ze Szczecina.

Drugi podział translacji można przeprowadzić ze względu na przekładany język. Grupą najbardziej popularnych języków jest język angielski i język niemiecki. Do tego można dorzucić, ze względu na bliskość kraju oraz morski charakter Szczecina – języki: duński  oraz szwedzki. W dalszej kolejności w Szczecinie tłumaczymy język holenderski, zwany niderlandzkim, ale także ukraiński, rosyjski, włoski czy słowacki.