historia języka angielskiego

Historia języka angielskiego wiąże się z całokształtem historii ludów zamieszkujących Brytanię, od Celtów i Galów, przez najazd rzymski, po Anglów, Saksów, aż do Normanów. Kultura obyczaje i opowieści.