Tech Talk Pre-Intermediate-książka nauczyciela

Tłumacze języka angielskiego nie raz przekładają teksty techniczne, często o wysokim stopniu nasycenia słownictwem fachowym,

Takie książki, jak „Tech Talk„, są pomocne także dla inżynierów, techników pracujących za granicą. W opisu wynika że podręcznik przeznaczony jest dla:

Uczących się i pracujących w zawodach technicznych w kontekście międzynarodowym.
W pracy uczniowie, którzy są technikami, inżynierowie, kierownicy lub kierowników zespołów.
Ludzie, którzy muszą komunikować się ze współpracownikami (często również nierodzimych użytkowników języka angielskiego) na temat bardzo praktycznych przedmiotów technicznych – instalacje, praktyki pracy, procesów, problemów itp.
Ludzie, którzy muszą komunikować się przez e-mail, rozmów telefonicznych, czytania i rozumienia instrukcji napisanej w języku angielskim.
Przede wszystkim osoby, których głównym celem jest skuteczne komunikowanie się w języku angielskim, aby dostać pracę.

Następna do nauki języka: BEC Vantage Masterclass

Napisz odpowiedź