First Certificate Skills – Use of English

Książki z serii First Certificate Skills – Use of English przygotowują do części Use of English na egzaminie FCE.  Mimo, że FCE zdaje obecnie mniej uczących się angielskiego niż przedtem, a i konkurencyjnych ośrodków amerykańskich jest więcej, to pozostaje on wyznacznikiem pewnego poziomu językowego.

A teraz na temat samej książki:
Książka obejmuje wszystkie główne obszary gramatyki i słownictwa, które mogą pojawić się w Use of English na egzaminie Cambridge First Certificate (FCE) kształci studentów w zakresie umiejętności i technik niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.
Oferuje on jasne, zwięzłe wyjaśnienia gramatyczne, szerokie wykorzystanie przykładów i uwagi dotyczące typowych błędów ucznia.
Gramatyka i słownictwo są traktowane w sposób zintegrowany.
Wszystkie typy ćwiczeń, takie jak transformacje kluczowych i wybór wielu, są oparte na tych, które student będzie spotkać się w badaniu.
Pięć kompletnych practice papers, rozmieszczonych w odstępach całej książki, zapoznanie studentów ze stylem i formy egzaminu FCE.

Następna książka do języka angielskiego: Graded Readers Beginners Lisa Goes To London

Nasi przyjaciele-

Katalog Stron

Napisz odpowiedź